Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Giao Thủy B – Nam Định

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA  HK1 TOÁN 12 NĂM 2018 - 2019 TRƯỜNG THPT GIAO THỦY B - NAM ĐỊNH

Bài viết cùng chủ đề: Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Kim Liên – Hà Nội,  

Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

 

* Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Giao Thủy B – Nam Định:
+ Để chuẩn bị hộp đựng đồ lưu niệm bán tại gian hàng HỘI TRẠI vào ngày 10,11 tháng 11 năm 2018 chào mừng 45 năm kỷ niệm thành lập trường THPT GIAO THỦY B, một nhóm bạn dự định làm hộp đựng đồ lưu niệm hình lăng trụ tứ giác đều có thể tích là 8cm3. Để làm hộp đựng đồ lưu niệm tốn ít nguyên liệu nhất thì chiều cao của hộp đựng đồ bằng?
+ Cho hàm số y = (2x – 2)/(x – 2) có đồ thị (C) và điểm M thuộc (C). Tiếp tuyến với (C) tại M cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A và B. Tính diện tích tam giác AB với I là giao điểm hai đường tiệm cận của (C).
+ Gọi S là tập hợp tất cả các số nguyên m để hàm số y = (mx – 4m – 5)/(x – m) (m là tham số) đồng biến trên từng khoảng xác định. Tìm số phần tử của tập S.

Download đầy đủ tại đây