Đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quỳnh Côi – Thái Bình

 

 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HK1 TOÁN 11 TRƯỜNG THPT NGUYỄN QUỲNH CÔI - THÁI BÌNH

Bài viết cùng chủ đề: Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nguyễn Trung Ngạn – Hưng Yên

 

Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 11:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với các cạnh đáy là AB và CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC và G là trọng tâm của tam giác SAB.
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (IJG).
b) Xác định thiết diện của (IJG) và hình chóp, thiết diện là hình gì? Tìm điều kiện của AB và CD để thiết diện của (IJG) và hình chóp là một hình bình hành.
+ Cho tứ diện ABCD. G là trọng tâm của tam giác BCD. Giao tuyến của mặt phẳng (ACD) và (GAB) là:
A. AH (H là hình chiếu của B trên CD).
B. AN (N là trung điểm của CD).
C. AK (K là hình chiếu của C trên BD).
D. AM (M là trung điểm AB).
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
B. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.
D. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

...

Download đầy đủ tại đây.