Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 12 TRƯỜNG THPT KIM LIÊN - HÀ NỘI

Bài viết cùng chủ đề: Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Trích Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 12:

câu 5:   Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = 3 khi x → +∞ và lim f(x) = -3 khi x → -∞. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 3 và x = -3.
C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 3 và y = -3.
D. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

+ Cho hàm số y = (x – 2)/(x + 1). Xét các phát biểu sau đây:
i) Đồ thị hàm số nhận điểm A(-1;1) làm tâm đối xứng.
ii) Hàm số đồng biến trên tập R\{-1}.
iii) Giao điểm của đồ thị với trục hoành là điểm A(0;-2).
iv) Tiệm cận đúng là y = 1 và tiệm cận ngang là x = -1.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?
câu 4:  Cho hàm số y = f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Nếu hàm số đạt cực trị tại x0, thì hàm số không có đạo hàm tại x0 hoặc f'(x0) = 0.
B. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì f'(x) = 0.
C. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0, thì nó không có đạo hàm tại x0.
D. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0, thì f”(x0) > 0 hoặc f”(x0) < 0.

 

Download đầy đủ tại đây