Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TOÁN 12 TRƯỜNG LUONG THẾ VINH - HÀ NỘI

Bài viết cùng chủ đề: Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Kim Liên – Hà Nội 

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Mặt phẳng (A’BC) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành các khối đa diện nào?
A. Một khối chóp tứ giác và một khối chóp tam giác.
B. Hai khối chóp tam giác.
C. Hai khối chóp tứ giác.
D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.
+ Cho hàm số y = f(x) xác định trên R\{0}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên m ∈ [−2018; 2018] sao cho phương trình |f(x)| = m có ba nghiệm thực phân biệt?
+ Cho hình chóp đều S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh AB = a, góc giữa mặt bên với mặt phẳng đáy bằng 60 độ. Tính bán kính mặt cầu đi qua bốn đỉnh của hình chóp S.ABC.

 

Download đầy đủ tại đây