Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Thái Phiên – Hải Phòng

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TOÁN 12 TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN - HẢI PHÒNG

Bài viết cùng chủ đề:   Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Kim Liên – Hà Nội 

+ Một bể bơi hình chữ nhật rộng 50m, dài 200m. Một vận động viên tập luyện chạy phối hợp với bơi như sau: Xuất phát từ vị trí A chạy theo chiều dài bể bơi đến vị trí điểm M và bơi từ điểm M thẳng đến đích là điểm B (theo hướng mũi tên) như hình vẽ. Hỏi vận động viên đó có thể về đích nhanh nhất là bao nhiêu giây (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)? Biết rằng vận tốc bơi là 1,5 m/s và vận tốc chạy là 4,5 m/s .
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên trên đoạn [-2;3] như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số y = f(x) trên đoạn [-2;3]?
A. Giá trị lớn nhất của hàm số là 1.
B. Giá trị lớn nhất của hàm số là 5.
C. Giá trị lớn nhất của hàm số là 3.
D. Hàm số không có giá trị lớn nhất.
+ Khẳng định nào sau đây về hàm số bậc ba là sai?
A. Đồ thị có số điểm cực trị tối đa là 2.
B. Đồ thị luôn có tâm đối xứng.
C. Đồ thị luôn cắt trục Ox.
D. Đồ thị luôn có điểm cực trị.

...

Download đầy đủ tại đây