Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án - THPT Thị xã Quảng Trị

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN - THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Bài viết "Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án - THPT Thị xã Quảng Trị" gồm có 5 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 - THPT Thị xã Quảng Trị sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 11 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 11 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án - THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án - THPT Phú Quốc – Kiên Giang

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong "Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án - THPT Thị xã Quảng Trị":

Câu 3: Một hộp có chứa 9 viên bi xanh được đánh số từ 1 đến 9 và 5 viên bi đỏ được đánh số từ 10 đến 14. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi.

a) Tính xác suất để chọn được 2 viên bi cùng màu.

b) Tính xác suất để chọn được hai viên bi khác màu và tổng 2 số ghi trên hai viên bi là số lẻ.

Câu 4: Trong mặt phẳng (Oxy) cho điểm A(-2;3) và đường tròn (C) có tâm I(3;-1) bán kính R = 4.

a) Tìm tọa độ điểm AA’ là ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến Tu với u(4;−1).

b) Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục Oy và phép vị tự tâm O tỉ số k = −2.