Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 3)

Đây là phần 48 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 3)

Bài 1: Thực hiện phép tính:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: Giải phương trình:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 4: Cho biểu thức

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Thu gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của A biết x = –2

Bài 5: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R) kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Vẽ đường kính BD của đường trong (O), AD cắt đường tròn (O) tạo E (E khác D). Gọi I là trung điểm của DE.

a) Chứng minh AO vuông góc BC tại H và 5 điểm A, B, O, I, C cùng thuộc một đường tròn.

b) OI cắt BC tại K. Chứng minh OI.OK = OH.OA = R2 .

c) Chứng minh KD là tiếp tuyến của đường tròn (O)

d) Chứng minh tam giác AHE đồng dạng tam giác ADO.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 4:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 5:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Series Navigation<< Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 2)Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 4) >>