Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đan Phượng – Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 11 TRƯỜNG THPT ĐAN PHƯỢNG - HÀ NỘI

Bài viết cùng chủ đề: Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Ân Thi – Hưng Yên

Trích dẫn Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11:
+ Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x – 2)^2 + (y – 2)^2 = 4. Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 1/2 và phép quay tâm O góc quay 90° sẽ biến (C) thành các đường tròn nào trong các đường tròn sau:
A. (x – 1)^2 + (y – 1)^2 = 1
B. (x + 1)^2 + (y – 1)^2 = 4
C. (x + 2)^2 + (y – 1)^2 = 1
D. (x – 2)^2 + (y – 2)^2 = 1
+ Cho chóp S.ABCD đáy là hình thang (đáy lớn AB, đáy nhỏ CD). Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AD, BC. G là trọng tâm tam giác SAB
a) Tìm (IKG) ∩ (SAB)
b) Tìm thiết diện của hình chóp với (IKG)
c) Tìm điều kiện đối với AB và CD để thiết diện là hình bình hành
+ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung
B. Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau
C. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau
D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau

 

Download đầy đủ tại đây.