Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lạc Long Quân – Khánh Hòa

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 11 TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN - KHÁNH HÒA 

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi khảo sát HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đức Thọ – Hà Tĩnh

Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Vọng Thê – An Giang

 

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11:
+ Chọn mệnh đề sai.
A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
B. Có vô số mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.
C. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác nữa.
D. Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
+ Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Hãy phát biểu biến cố A = {(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)} dưới dạng mệnh đề.
A. A: “Tổng số chấm xuất hiện lớn hơn 6”.
B. A: “Mặt 6 chấm xuất hiện”.
C. A: “Lần đầu xuất hiện mặt 6 chấm”.
D. A: “Tổng số chấm không nhỏ hơn 7”.
+ Chọn khẳng định sai.
A. Phép tịnh tiến theo vectơ – không chính là phép đồng nhất.
B. T(M) = M’ ⇔ vtMM’ = v.
C. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

...

Download đầy đủ tại đây.