Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT số 2 Phù Cát – Bình Định

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 12 TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ CÁT - BÌNH ĐỊNH 

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi khảo sát HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đức Thọ – Hà Tĩnh

 

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12:
+ Cho hình chóp SABC , SA vuông góc với (ABC), tam giác ABC đều cạnh a, gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SC. Tính bán kính mặt cầu đi qua các điểm A, B, C, M, N.
+ Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x/(1 + x^2), khi đó giá trị của M – m bằng?
+ Cho hình nón (N) có đỉnh S và đáy là hình tròn (O) biết chiều cao bằng 3a, bán kính bằng a, một mặt phẳng (P) song song với đáy của hình nón (N) cắt hình nón theo thiết diện là hình tròn tâm I. Xét hình nón (N’) đỉnh O đáy là hình tròn (I). Tính thể tích lớn nhất của khối nón (N’).

 

Download đầy đủ tại đây.