Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 12 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Phước

Trích dẫn Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 Hà Nội – Amsterdam:
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B. SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và AB = 6. Một mặt phẳng (α) đi qua A và vuông góc với SC cắt đoạn SC tại M và cắt đoạn SB tại N. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ACMN.
+ Cho x, y là các số thực thỏa mãn log2 y/2√(x + 1) = 3(y – √(x + 1) – y^2 + x. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức K = x – y.
+ Cho hàm số y = 2x^3 + 3mx^2 + 3x + m^2 (m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các số nguyên m nằm trong khoảng (-10; 10) để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của đường thẳng y = 3x – 4. Tìm số phần tử của tập S.

...

Download đầy đủ Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 tại đây.