Đề kiểm tra học kỳ I Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường Lê Thánh Tông – Quảng Ninh

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 12 TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG - QUẢNG NINH

Bài viết cùng chủ đề: Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Gia Lai,

Đề kiểm tra học kỳ 1 Lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường Lê Thánh Tông – Quảng Ninh gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không tính thời gian giao đề).

...

Download đầy đủ tại đây.