Đề thi 9 vào 10 Giảng Võ 2019

Đây là phần 1 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề thi 9 vào 10 Giảng Võ 2019

Xem thêm: https://www.nguyentheanh.org/de-thi-9-vao-10-uong-bi-quang-ninh/

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-9-vao-10/

Một số bài toán trong Đề thi 9 vào 10 Giảng Võ 2019

Cho đường tròn (O) và một điểm S nằm ngoài đường tròn. Từ điểm S vẽ hai tiếp tuyến SA,SB với đường tròn (O) (A;B là tiếp điểm). Lấy điểm D thuộc (O) sao cho AD //SB, tia SD cắt (O) tại C. Gọi H là trung điểm của CD.
a. Chứng minh s,A,H,O,B cùng thuộc 1 đường tròn.
b. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với OB cắt AB tại E. Chứng minh góc CEA=góc CHA
c. Gọi K là giao điểm của AC và SB. Chứng minh SK^2=KC.KA.
d. Chứng minh D,E,K thẳng hàng

de 9 vao 10 giang vo 19-5

Comments

comments

Series NavigationĐề thi 9 vào 10 trường Đa Trí Tuệ Hà Nội >>