Đề thi 9 vào 10 Nghĩa Tân 2019

Đây là phần 193 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề thi 9 vào 10 Nghĩa Tân 2019

Giảng Võ

Đa Trí Tuệ

Một số bài toán Đề thi 9 vào 10 Nghĩa Tân 2019

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB=2R. Gọi Ax là tia tiếp tuyến tại A của nửa đường tròn. Trên Ax lấy điểm M bất kì. (M khác A). MB cắt nửa đường tròn tại điểm K. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với MO tại I, AI cắt nửa đường tròn tại C.
a. Chứng minh AIKM tứ giác nội tiếp.
b. Chứng minh AKC đòng dạng MOB
c. Qua C kẻ CH vuông góc với AB (H thuộc AB). CH cắt MB tại N
Chứng minh IKB =ACH và NC=NH
d. Xác định khoảng cách từ M đến A để 4KB+MB đạt giá trị nhỏ nhất.

de thi 9 vao 10 nghia tan

Series Navigation<< Đề thi 9 vào 10 Hoằng Hóa 2019Đề Toán chuyên Hà Nội 2019 >>