Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - Chuyên Lê Hồng Phong – TP. HCM

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN - CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG - TP.HCM

"Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - Chuyên Lê Hồng Phong – TP. HCM" gồm có 7 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Dĩ An – Bình Dương

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Kim Liên – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Bài 4: Tại trạm xe buýt có 5 hành khách đang chờ xe đón, không ai quen nhau trong đó có anh A và chị B. Khi đó có 1 chiếc xe ghé trạm để đón khách, biết rằng lúc đó trên xe chỉ còn đúng 5 ghế trống mỗi ghế trống chỉ 1 người ngồi gồm có 1 dãy ghế trống 3 chỗ và 2 chỗ ghế đơn để chở 5 người tham khảo hình vẽ bên các ghế trống được ghi là 1, 2, 3, 4, 5 và 5 hành khách lên ngồi ngẫu nhiên vào 5 chỗ còn trống. Tính xác suất để anh A và chị B ngồi cạnh nhau?