Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN - THPT CHUYÊN ĐHSP - HÀ NỘI

"Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội" gồm có 20 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Dĩ An – Bình Dương

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT chuyên Thái Nguyên

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 11 (trắc nghiệm): Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. Cho điểm M nằm ngoài mặt phẳng (α). Khi đó tồn tại duy nhất một đường thẳng a chứa M và song song với (α).

B. Cho đường thẳng a và b chéo nhau. Khi đó tồn tại duy nhất mặt phẳng (α) chứa a và song song với b.

C. Cho điểm M nằm ngoài mặt phẳng (α). Khi đó tồn tại duy nhất một mặt phẳng (β) chứa M và song song với (α).

D. Cho đường thẳng a và mặt phẳng (α) song song với nhau. Khi đó tồn tại duy nhất một mặt phẳng (β) chứa a và song song với (α).