Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN - THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI

"Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội" gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Dĩ An – Bình Dương

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT chuyên Thái Nguyên

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Ngô Quyền – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 4: Chọn mệnh đề sai:

A. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

B. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

C. Phép quay góc quay 90° biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

D. Phép quay góc quay 90° biến đường thẳng thành đường vuông góc với nó.