Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Kim Liên – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN - THPT KIM LIÊN - HÀ NỘI

"Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Kim Liên – Hà Nội" gồm có 25 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Quỳnh Thọ – Thái Bình

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT chuyên Thái Nguyên

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - Chuyên Lê Hồng Phong – TP. HCM

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 25 (trắc nghiệm): Một bộ đề thi Olympic Toán lớp 11 của Trường THPT Kim Liên, Hà Nội mà mỗi đề gồm 5 câu được chọn từ 15 câu mức dễ, 10 câu mức trung bình và 5 câu mức khó. Một đề thi được gọi là “Tốt” nếu trong đề thi phải có cả mức dễ, trung bình và khó, đồng thời số câu mức khó không ít hơn 2. Lấy ngẫu nhiên một đề thi trong bộ để trên. Tìm xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi “Tốt”.

A. 1000/5481

B. 1/150

C. 10/71253

D. 3125/23751