Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN - THPT NGUYỄN GIA THIỀU - HÀ NỘI

"Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội" gồm có 28 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Quỳnh Thọ – Thái Bình

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 31: Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 801 đến 900 (mỗi tấm thẻ được đánh một số khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 3 tấm thẻ trong hộp.

a) Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 tấm thẻ trong hộp.

b) Tính xác suất để lấy được 3 tấm thẻ có tổng các số ghi trên thẻ là số chia hết cho 3.