Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN - THPT NGUYỄN HỮU TIẾN - HÀ NAM

"Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam" gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 31: Cho hình chóp S.ABC có đáy ΔABC, gọi M, N, H lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AC, BC, SA sao cho MN không song song AB. Gọi O =AN ∩ BM và K = NH ∩ (SBM) (như hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. K là giao điểm của hai đường thẳng NH với SO.

B. K là giao điểm của hai đường thẳng NH với SB.

C. K là giao điểm của hai đường thẳng NH với SM.

D. K là giao điểm của hai đường thẳng NH với BM.

Comments

comments