Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Dĩ An – Bình Dương

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN - THPT DĨ AN - BÌNH DƯƠNG

"Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Dĩ An – Bình Dương" gồm có 25 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Quỳnh Thọ – Thái Bình

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT chuyên Thái Nguyên

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 12 (trắc nghiệm): Trong lễ tổng kết năm học 2017 – 2018, lớp 11B (trường THPT Dĩ An, Bình Dương) nhận được 30 cuốn sách gồm 7 sách toán, 11 cuốn sách vật lý, 12 cuốn sách hóa học, các sách cùng môn học là giống nhau. Số sách này được chia đều một cách ngẫu nhiên cho 15 học sinh giỏi của lớp, mỗi học sinh được nhận 2 cuốn sách khác môn học, An và Bình là 2 trong số 15 học sinh giỏi đó. Tính xác suất để 2 cuốn sách mà An nhận được giống 2 cuốn sách mà Bảo nhận được.

A. 47/110

B. 21/110

C. 37/105

D. 23/105