Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Phước

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Phước" gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Hậu Giang

Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - THPT Mỹ Lộc - Nam Định

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Phú Thọ

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 24: Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau khi gửi tiền gần nhất với kết quả nào sau đây?

A. 216 triệu đồng 

B. 212 triệu đồng

C. 210 triệu đồng

D. 220 triệu đồng