Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam" gồm 32 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Quảng Nam có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

20 đề ôn tập cuối học kỳ 1 Toán 12 và lời giải chi tiết

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 29: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 2)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 12 và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + 1 = 0. Biết rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C). Gọi I là tâm của mặt cầu (S), gọi (N) là hình nón có đỉnh I và đường tròn đáy là (C). Diện tích xung quanh của hình nón (N) bằng?

Comments

comments