Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Kim Liên – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT KIM LIÊN - HÀ NỘI

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Kim Liên – Hà Nội" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Trần Phú – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Thuận

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 11: Bác Minh có 400 triệu đồng mang đi gửi tiết kiệm ở hai loại kì hạn khác nhau đều theo thể thức lãi kép. Bác gửi 200 triệu đồng theo kì hạn quý với lãi suất 2,1% một quý, 200 triệu đồng còn lại bác gửi theo kì hạn tháng với lãi suất 0,73% một tháng. Sau khi gửi được đúng 1 năm, bác rút tất cả số tiền ở loại kì hạn theo quý và gửi vào loại kì hạn theo tháng. Hỏi sau đúng 2 năm kể từ khi gửi tiền lần đầu, bác Minh thu được tất cả bao nhiêu tiền lãi? (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

A. 75,304 triệu đồng

B. 75,303 triệu đồng

C. 470,656 triệu đồng

D. 475,304 triệu đồng

Comments

comments