Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT M.V LÔMÔNÔXỐP - HÀ NỘI

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội" gồm 32 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ

Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - THPT Mỹ Lộc - Nam Định

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Phạm Hồng Thái – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 29: Khẳng định nào sau đây sai?

A. Hai hình lập phương có cạnh bằng nhau thì bằng nhau.

B. Hai tứ diện đều có cạnh bằng nhau thì bằng nhau.

C. Hai hình gọi là bằng nhau nếu có một phép vị tự biến hình này thành hình kia.

D. Hai mặt cầu có bán kính bằng nhau thì bằng nhau.