Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Phạm Hồng Thái – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT PHẠM HỒNG THÁI - HÀ NỘI

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Phạm Hồng Thái – Hà Nội" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Thăng Long – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Thuận

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 39: Anh Tú tiết kiệm được 1,5 tỷ đồng và dùng tiền đó để mua một căn nhà nhưng thực tế giá căn nhà đó là 2,4 tỷ đồng. Anh Tủ quyết định gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 7%/năm theo hình thức lãi kép và không rút tiền trước kỳ hạn. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm anh Tú có đủ số tiền cần thiết (bao gồm vốn lẫn lãi) mua căn nhà đó? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi, anh Tú không rút tiền ra và giá bán căn nhà không thay đổi.

A. 8 năm

B. 7 năm

C. 6 năm

D. 5 năm