Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Thuận

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Thuận" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Hòa Bình

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Thăng Long – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 23: Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=2x+5/1-x

A. x=-2

B. y=2

C. y=-2

D. x=1

Câu 47: Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thang cân, AD//BC, BC = a, AD = 3a, AB = a√2; góc giữa hai mặt phẳng (ADD’A’) và (ABCD) bằng 60◦. Nếu A’B vuông góc với mặt phẳng (ABCD) thì khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có thể tích là?

Comments

comments