Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Bình

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

"Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Bình" gồm có 12 câu trắc nghiệm khách quan và 4 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Thị Xã Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 15:  Cho hàm số y = f(x) = x^3 – 3x^2 + 1 có đồ thị (C).

a. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng −1.

b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d có phương trình: 3x + 7y  – 1 = 0.

Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = 2a.

a. Chứng minh BD ⊥ (SAC).

b. Tính góc giữa SB và (SAD).

c. Tính côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAC) và (SCD).