Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT BẮC NINH

"Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh" gồm có 5 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Thị Xã Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Thống Nhất A – Đồng Nai

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 4: Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là trực tâm của tam giác BCD.

a) Chứng minh rằng đường thẳng AD vuông góc với mặt phẳng (ABC), đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng (BCD).

b) Gọi a là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (BCD). Chứng minh rằng cosa = AH/AD.

c) Biết các tam giác ABC, ABD, ACD có diện tích lần lượt bằng 2, 3, 4 (đơn vị diện tích). Tính diện tích tam giác BCD.