Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

"Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam" gồm có 15 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Thị Xã Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Bình

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 1 (trắc nghiệm): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Nếu a // b và (α) ⊥ a thì (α) ⊥ b.

B. Nếu (α) // (β) và a ⊥ (α) thì a ⊥ (β).

C. Nếu a và b là hai đường thẳng phân biệt và a ⊥ (α), b ⊥ (α) thì a // b.

D. Nếu a // (α) và b ⊥ a thì b ⊥ (α).

Câu 3 (tự luận): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a; các cạnh bên của hình chóp cùng bằng a√3.

a. Chứng minh rằng BD ⊥ (SAC).

b. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với cạnh SC. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (P).

c. Tính góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (P).