Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Phổ thông Năng khiếu – TP HCM

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN - PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU - TP. HCM

"Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Phổ thông Năng khiếu – TP HCM" gồm có 6 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Hữu Thận – Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 6: Hình chóp S.ABCD có O là tâm của hình thoi ABCD, AB = a, SA ⊥ (ABCD), SA = a√3. Dựng OK ⊥ SC (K thuộc SC).

a) Chứng minh BD ⊥ (SAC). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC.

b) Tính góc tạo bởi đường thẳng SA và mặt phẳng (SBD).

c) Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD).

d) Tính góc tạo bởi hai mặt phẳng (KBC) và (OBC).