Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Hữu Thận – Quảng Trị

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN - THPT NGUYỄN HỮU THẬN - QUẢNG TRỊ

"Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Hữu Thận – Quảng Trị" gồm có 28 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Thị Xã Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Phan Văn Trị – Cần Thơ

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Vinh Lộc – TT Huế

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 25: Cho hình chóp đều S.ABCD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đáy của hình chóp là hình vuông.

B. Đáy của hình chóp là hình thoi .

C. Đường cao của hình chóp là SA.

D.Các cạnh bên hợp với mặt phẳng đáy những góc không bằng nhau.