Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN - THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

"Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng – Hải Dương" gồm có 50 câu trắc nghiệm bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Hữu Thận – Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Phổ thông Năng khiếu – TP HCM

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 14: Trong không gian cho mặt phẳng (P) và điểm M không thuộc mặt phẳng (P). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Qua M kẻ được vô số đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P).

B. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M tạo với mặt phẳng (P) một góc bằng 60 độ.

C. Qua M có vô số đường thẳng song song với mặt phẳng (P) và các đường thẳng đó cùng thuộc mặt phẳng (Q) qua M và song song với (P).

D. Qua M có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (P).