Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Thị Xã Quảng Trị

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN - THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

"Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - THPT Thị Xã Quảng Trị" gồm có 5 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Bình

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 4: Cho hàm số: y = (x – 1)/(x + 1) có đồ thị là (H).

a) Viết phương trình tiếp tuyến của (H) tại điểm có hoành độ x = 2.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (H) biết rằng tiếp tuyến đó song song với đường thẳng d: y = 2x – 1.

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc (ABCD), SA = a√2.

a) Chứng minh BC vuông góc (SAB) và (SAC) vuông góc (SBD).

b) Tính tana với a là góc giữa SC và (SAB).

c) Gọi M là điểm thuộc cạnh SC sao cho SC = 3SM, H là hình chiếu của S trên (BDM). Tính SH theo a.