Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Lâm Đồng

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Lâm Đồng" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 45: Một thùng rượu vang có dạng hình tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy bằng 80 (cm). Đường sinh của mặt xung quanh thùng là một phần đường tròn có bán kính bằng 60 (cm) (tham khảo hình minh họa bên). Hỏi thùng đó có thể đựng bao nhiêu lít rượu ? (làm tròn đến hàng đơn vị).

A. 771

B. 385

C. 603

D. 905