Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng – Hải Dương" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của THPT Đoàn Thượng – Hải Dương có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Trần Phú – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 30: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Mặt phẳng (P): x – y + 2z − 4 = 0 và mặt phẳng (Q): x – 3y – 2z + 1 = 0 vuông góc.

B. Mặt phẳng (R): x – 3y + 2z = 0 đi qua gốc toạ độ.

C. Mặt phẳng (H): x + 4y = 0 song song với trục Oz.

D. Mặt phẳng (P): x – y + 2z − 4 = 0 và mặt phẳng (Q): x – y + 2z + 1 = 0 song song.