Đề Thi Giữa Kì 1 Môn Toán Lớp 9

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

********************************

Bài viết cùng chủ đề: 

PHÒNG GD – ĐT QUẬN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN TOÁN LỚP 9

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề 1:

Bài 1: (4,0 điểm) Thực hiện tính (rút gọn)

a) 2√45 – 3√72 -1/2 √320 + 6 √18

Đề thi môn toán lớp 9

Bài 2: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

Đề thi giữa kì môn Toán lớp 9

Bài3: (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau:

Đề thi môn toán lớp 9

với a ≥ 0; b ≥ 0; a ≠ b

Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam ABC vuông tại A, có AB = 27cm, AC = 36cm.

a) Tính số đo các góc nhọn trong tam giác ABC? (Làm trong kết quả tới độ)

b) Vẽ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng BC tại điểm B, đường thẳng này cắt tia CA tại giao điểm D. Tính chiều dài AD?

c) Vẽ điểm E' đối xứng với A qua đường thẳng BC. Không tính độ dài đoạn thẳng AE, chứng minh rằng:

Đề thi môn toán lớp 9 trường Lê Anh Xuân

d) Trên nửa mặt phẳng có bờ BC không chứa điểm A, lấy điểm m sao cho tam giác MBC vuông cân tại M. Chứng minh AM là tia phân giác của góc BAC?

ĐỀ 2

Bài 1: (4,0 điểm) Tính

a) 5√48 – 4√27 – 2√75 + √147

Đề thi môn Toán lớp 9

Bài 2: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

Đề thi môn Toán lớp 9 trường Lê Anh Xuân

Bài 3: (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau:

Đề thi kiểm tra giữa hk môn Toán

với x ≥ 0; x ≠ 16

Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam ABC vuông tại A, có AB = 7cm, BC = 25cm.

a) Giải tam giác ABC? (Làm trong kết quả tới độ)

b) Kẻ đường cao AD. Tính AD, DC

c) Gọi Q là trung điểm của AB. Kẻ QI ⊥ BC (I thuộc BC).

Chứng minh:

Đề thi môn toán lớp 9

 

 

********************************************************

 

PHÒNG GD&ĐT LONG MỸ 

TRƯỜNG THCS THUẬN HƯNG

 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2013 – 2014

MÔN: TOÁN LỚP 9

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép đề)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán có đáp án

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9

 

********************************************************

2 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2015 – 2016

Đề kiểm tra này của trường THCS Lê Anh Xuân – Quận Tân Phú – TP HCM.

MÔN TOÁN LỚP 9 : ĐỀ 1

Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 : (4,0 điểm) Thực hiện tính (rút gọn)

a) 2√45 – 3√72 -1/2 √320 + 6 √18bai1 bcd

Bài 2 : (2,0 điểm) Giải các phương trình sau :

bai2

Bài3 : (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau :

bai3với a ≥ 0; b ≥ 0; a ≠ b

Bài 4 : (3,5 điểm) Cho tam ABC vuông tại A, có AB = 27cm, AC = 36cm.

a) Tính số đo các góc nhọn trong tam giác ABC? (Làm trong kết quả tới độ)

b) Vẽ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng BC tại điểm B, đường thẳng này cắt tia CA tại giao điểm 
D.Tính chiều dài AD?

c) Vẽ điểm E’ đối xứng với A qua đường thẳng B
C.Không tính độ dài đoạn thẳng AE, chứng minh rằng :cau4c

d) Trên nửa mặt phẳng có bờ BC không chứa điểm A, lấy điểm m sao cho tam giác MBC vuông cân tại M. Chứng minh AM là tia phân giác của góc BAC?MÔN TOÁN LỚP 9 : ĐỀ 2

Bài 1 : (4,0 điểm) Tính

a) 5√48 – 4√27 – 2√75 + √147cau1bcd

Bài 2 : (2,0 điểm) Giải các phương trình sau :cau2

Bài 3 : (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau :

cau3

với x ≥ 0; x ≠ 16

Bài 4 : (3,5 điểm) Cho tam ABC vuông tại A, có AB = 7cm, BC = 25cm.

a) Giải tam giác ABC? (Làm trong kết quả tới độ)

b) Kẻ đường cao A
D.Tính AD, DC

c) Gọi Q là trung điểm của A
B.Kẻ QI ⊥ BC (I thuộc BC).

Chứng minh : cau4c

 

********************************************************

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 9

 

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 9

********************************************************

PHÒNG GD – ĐT QUẬN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN TOÁN LỚP 9

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 

 

ĐỀ SỐ 1:

Bài 1: (4,0 điểm) Thực hiện tính (rút gọn)

a) 2√45 – 3√72 -1/2 √320 + 6 √18

Đề thi môn toán lớp 9

Bài 2: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

Đề thi giữa kì môn Toán lớp 9

Bài3: (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau:

Đề thi môn toán lớp 9

với a ≥ 0; b ≥ 0; a ≠ b

Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam ABC vuông tại A, có AB = 27cm, AC = 36cm.

a) Tính số đo các góc nhọn trong tam giác ABC? (Làm trong kết quả tới độ)

b) Vẽ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng BC tại điểm B, đường thẳng này cắt tia CA tại giao điểm D. Tính chiều dài AD?

c) Vẽ điểm E' đối xứng với A qua đường thẳng BC. Không tính độ dài đoạn thẳng AE, chứng minh rằng:

Đề thi môn toán lớp 9 trường Lê Anh Xuân

d) Trên nửa mặt phẳng có bờ BC không chứa điểm A, lấy điểm m sao cho tam giác MBC vuông cân tại M. Chứng minh AM là tia phân giác của góc BAC?

ĐỀ SỐ 2

Bài 1: (4,0 điểm) Tính

a) 5√48 – 4√27 – 2√75 + √147

Đề thi môn Toán lớp 9

Bài 2: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

Đề thi môn Toán lớp 9 trường Lê Anh Xuân

Bài 3: (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau:

Đề thi kiểm tra giữa hk môn Toán

với x ≥ 0; x ≠ 16

Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam ABC vuông tại A, có AB = 7cm, BC = 25cm.

a) Giải tam giác ABC? (Làm trong kết quả tới độ)

b) Kẻ đường cao AD. Tính AD, DC

c) Gọi Q là trung điểm của AB. Kẻ QI ⊥ BC (I thuộc BC).

Chứng minh:

Đề thi môn toán lớp 9