Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường Nguyễn Thị Minh Khai – TP.HCM

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TOÁN 11  TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI - TP.HCM

Bài viết cùng chủ đề: Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Hùng Vương – Đăk Nông

 Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

Trích một số bài toán trong Đề thi học kì 1 Toán 11:
+ Lớp 11A có 15 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Lớp 11B có 12 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Trường chọn ngẫu nhiên từ mỗi lớp ra 2 học sinh ñể tham gia vào đội nhảy cổ động. Gọi A là biến cố “Trong 4 học sinh ñược chọn có 2 nam và 2 nữ”. Hãy tính xác suất của biến cố A?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung ñiểm của SC và G là trọng tâm tam giác ABC.
a/ Tìm giao điểm I của AM và mặt phẳng (SBD). Chứng minh I là trọng tâm tam giác SBD.
b/ Chứng minh IG song song với mặt phẳng (SAB).
c/ Mặt phẳng (P) chứa AM và song song với BD cắt SB, SD lần lượt tại hai điểm E và F. Tìm thiết diện của mặt phẳng (P) và hình chóp S.ABCD.
d/ Gọi K là giao điểm của ME và CD, J là giao điểm của MF và CD. Chứng minh ba điểm K, A, J nằm trên một đường thẳng song song với EF. Tính tỉ số EF/KJ

...

Download đầy đủ tại đây.