Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Trung Giã – Hà Nội

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TOÁN 11 TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ - HÀ NỘI

Bài viết cùng chủ đề:   Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

Trích một số bài toán trong đề thi học kì 1 Toán 11:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I là trung điểm của SA. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (IBC) là:
A. Tứ giác IBCD
B. Hình thang IGBC
C. Hình thang IJCB (J là trung điểm của SD)
D. Tam giác IBC
+ Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau.
B. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại.
C. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì chúng song song.
D. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn vô số điểm chung khác nữa.
+ Trong một môn học, cô giáo có 30 câu hỏi khác nhau trong đó có 15 câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình và 5 câu hỏi dễ. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cách để lập ra đề thi từ 30 câu hỏi đó, sao cho mỗi đề có 5 câu hỏi khác nhau và mỗi đề phải có đủ ba loại câu hỏi ?

...

Download đầy đủ tại đây.