Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Giang

ĐỀ THI HK1 TOÁN LỚP 11 SỞ GD - ĐT BẮC GIANG

Bài viết cùng chủ đề: Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (AD // BC). Gọi M là trung điểm CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MSB) và (SAC) là:
A. SO (O là giao điểm của AC và BD).
B. SJ (J là giao điểm của AM và BD).
C. SI (I là giao điểm của AC và BM).
D. SP (P là giao điểm của AB và CD).

+ Trong mặt phẳng, có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ sáu đường thẳng đôi một song song với nhau và năm đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với sáu đường thẳng song song đó?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với IJ?

...

Download đầy đủ tại đây.