Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

ĐỀ THI HK1 TOÁN 11 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - HÀ NỘI

Bài viết cùng chủ đề: Đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quỳnh Côi – Thái Bình

 

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11:
+ Trong một giải cầu lông có 6 vận động viên tham dự nội dung đơn nam, số cách trao một bộ huy chương gồm 1huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng là?
A. 120   B. 360
C .240   D. Kết quả khác
+ Cho hai đường thẳng (d): x – y + 1 = 0 và (d’): x – y – 5 = 0. Có bao nhiêu điểm I thoả mãn điều kiện phép đối xứng tâm I biến (d) thành (d’).
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB, P là trọng tâm của tam giác BCD
1) Chứng minh rằng: Đường thẳng MN song song với mặt phẳng (SCD).
2) Tìm giao tuyến của mp(MNP) và mp(ABCD).
3) Tìm giao điểm G của đường thẳng SC và mp(MNP). Tính tỷ số SC/SG.

...

Download đầy đủ tại đây.