Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phước Thạnh – Tiền Giang

ĐỀ THI HK1 TOÁN 11 TRƯỜNG THPT PHƯỚC THẠNH  - TIỀN GIANG

Bài viết cùng chủ đề: Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Thạch Thành 1 – Thanh Hóa

 

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AD. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là:
A. Đường thẳng SO với O là giao điểm của AC và BD.
B. Đường thẳng đi qua S và song song AC.
C. Đường thẳng đi qua S và song song BD.
D. Đường thẳng SI với I là giao điểm của AB và CD.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC.
1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).
2. Chứng minh OM // (SAB).
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AD, AB, CD. Khi đó giao điểm của BC với mặt phẳng (MNP) chính là:
A. Trung điểm của AC.
B. Trung điểm của BC.
C. Giao điểm của MP và BC.
D. Giao điểm của MN và CD.

...

Download đầy đủ tại đây .