Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Ân Thi – Hưng Yên

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN 11 TRƯỜNG THPT ÂN THI - HƯNG YÊN

Bài viết cùng chủ đề: Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hoài Đức A – Hà Nội

 

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA, P là điểm trên cạnh SD sao cho 3.SP = PD.
a) Tìm giao điểm I của MP với mặt phẳng (ABCD).
b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (MPC) và (SAB).
c) Gọi Q là giao điểm của AB và (MPC), tính tỉ số QA/QB.
+ Trong không gian, các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?
A. Hai đường thẳng cắt nhau.
B. Ba điểm phân biệt.
C. Một điểm và một đường thẳng.
D. Bốn điểm không đồng phẳng.
+ Từ một hộp có 6 viên bi màu xanh khác nhau và 7 viên bi màu đỏ khác nhau, lấy ngẫu nhiên 5 viên bi. Tính xác suất sao cho:
a) Lấy được 2 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu đỏ.
b) Lấy được nhiều nhất 2 viên bi màu xanh.

Download đầy đủ tại đây.