Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Gia Lai

ĐỀ THI HK1 TOÁN 12 SỞ GD - ĐT GIA LAI

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017- 2018 sở GD và ĐT Đà Nẵng

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

 

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 sở Gia Lai:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi quay tam giác ABC xung quanh cạnh góc vuông AB thì đường gấp khúc BCA tạo thành hình nào trong các hình dưới đây?
A. Hình cầu   B. Hình trụ
C. Hình tròn   D. Hình nón
+ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y = x + m cắt  đồ thị hàm số y = (x + 1)/(x – 2) tại hai điểm phân biệt
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A, AB = C, AC = b. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng ABC và SA = a. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

...

Download đầy đủ tại đây.