Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT An Giang

ĐỀ THI HK1 TOÁN 12 SỞ GD - ĐT AN GIANG

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi học kỳ I Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Cẩm Bình – Hà Tĩnh

 

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 sở An Giang:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng K. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc K thì hàm số đồng biến trên K
B. Nếu f'(x) ≥ 0 với mọi x thuộc K thì hàm số đồng biến trên K
C. Nếu f'(x) < 0 với mọi x thuộc K thì hàm số đồng biến trên K
D. Nếu f'(x) ≤ 0 với mọi x thuộc K thì hàm số đồng biến trên K
+ Để biểu diễn hình chóp tứ giác đều trên giấy cần tối thiểu bao nhiêu nét khuất
A. Hai nét khuất   B. Ba nét khuất
C. Một nét khuất   D. Không cần nét khuất
+ Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước và đi qua một điểm cho trước không nằm trên mặt phẳng chứa đường tròn đó là?

 

Download tại đây