Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Quảng Trị

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 12 SỞ GD - ĐT QUẢNG TRỊ

Bài viết cùng chủ đề: Đề thi KSCL học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Trích dẫn Đề thi HK1 Toán 12 sở Quảng Trị:
+ Bác Hiếu đầu tư 99 triệu đồng vào một công ty theo thể thức lãi kép với lãi suất 8,25% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm mới rút tiền lãi thì bác Hiếu thu được bao nhiêu tiền lãi? (Giả sử rằng lãi suất hằng năm không đổi và làm tròn đến hàng phần nghìn).
+ Một mặt phẳng đi qua trục hình trụ (T), cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh a, tính thể tích của khối trụ (T).
+ Một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 80cm x 50cm. Người ta cắt ở 4 góc của tấm tôn đó 4 hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh x (cm). Rồi gập tấm tôn lại để được một cái thùng hình hộp chữ nhật không nắp. Tìm x để thùng có thể tích lớn nhất.

...

Download đầy đủ Đề thi HK1 Toán 12 tại đây.