Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Gia Định – TP. HCM

ĐỀ THI HK1 TOÁN 12 TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH - TP.HCM

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương

Trích dẫn Đề thi HK1 Toán 12:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình chữ nhật biết AD = 2a , AB = a, SA ⊥ (ABCD), góc giữa SC và đáy là 45 độ.
a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD
b) Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD
+ Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB =  4a, AC = 5a. Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh trục AB ta được một hình trụ. Diện tích xung quanh hình trụ đó là?
+ Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A1B1C1D1 có đáy ABCD là hình chữ nhật và có thể tích là 6a^3. Gọi M là trung điểm A1D1, I là giao điểm của AM và A1D. Tính thể tích khối chóp I.ACD.

...

Download đầy đủ tại đây.