Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT An Phước – Ninh Thuận

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 12 TRƯỜNG THPT AN PHƯỚC - NINH THUẬN 

Bài viết cùng chủ đề: Đề thi HKI Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Bội Châu – Đăk Lăk

Trích dẫn Đề thi HK1 Toán 12:
+ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x^3 – 2x + 2. Biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y = x + 6
A. y = -x, y = x + 4
B. y = x, y = x + 4
C. y = x – 1, y = x + 4
D. y = x + 1, y = x – 4
+ Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có cạnh bên AA’ = 2a. Tam giác ABC vuông tại A có BC = 2a√3. Tính thề tích của khối trụ ngoại tiếp khối lăng trụ đã cho.
+ Biết phương trình 2^(x^2 – 1) = 4^x có hai nghiệm phân biệt dạng a ± √b với a, b là các số nguyên dương. Giá trị của biểu thức P = 2a + 3b là?

...

Download đầy đủ Đề thi HK1 Toán 12 tại đây.