Đề thi HK2 lớp 9 quận Long Biên 2019

Đây là phần 136 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đề thi HK2 lớp 9 quận Long Biên 2019

Đề Quốc Oai

Đề Long biên

Một số Đề thi HK2 lớp 9 quận Long Biên 2019

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn (O;R) tia phân giác của góc BAC cắt BC tại D, cắt (O) tại E. Vẽ DK vuông góc với AB tại K và DM vuông góc với AC tại M.
a. Chứng minh AKDM nội tiếp
b. Chứng minh AD.AE=AB.AC
c. Chứng minh MK=AD.sinBAC
d. Tính tỷ số diện tích tam giác ABC và diện tích tứ giác AKEM

 

de thi thu vao 10 long bien

Series Navigation<< Các bài toán điển hình thi lớp 10. Bài 1: rút gọn biểu thức.