Đề thi học kì 1 lớp 10 Toán trường Việt Đức 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 10 Toán trường Việt Đức 2017-2018

Một số bài toán trong Đề thi học kì 1 lớp 10 Toán trường Việt Đức 2017-2018

Cho tam giác ABC sao cho 2IB+IC=0. Xác định M thỏa mãn MC.MC=4MB.MB

 

hieuunganh.com_5a31558514e75